Fill in the survey in order to generate a label for your BIZ

EN
Change language
Въведете тук името на бизнес и индустриални зона, за която този етикет се отнася
Въведете датата за която се отнася този етикет
КУТИЯ 1: Колоездене
Описание: Бизнес и индустриалната зона е достъпна с велосипед за служители и посетители – по-малко от 10 км от дома.
Описание: Бизнес и индустриалната зона има ясна стратегия и съоръжения срещу кражби.
Описание: Компаниите в бизнес и индустриалната зона предоставят стаи, душове, шкафчета за служителите, които се придвижват с велосипеди за лични и бизнес пътувания.
Описание: Бизнес и индустриалната зона предоставя велосипеди, с които служителите/посетителите да се придвижват в нея.
Описание: Бизнес и индустриалните зони предоставят велосипеди за служителите за лични и служебни пътувания.
Описание: Бизнес и индустриалните зони промотират бизнес пътуванията с велосипед.
Описание: Бизнес и индустриалната зона предлага услугата „Карай & Паркирай“ и съответните съоръжения.
Описание: Бизнес и индустриалната зона предлага вътрешна велосипедна мрежа с велосипедни алеи, стойки, и други съоръжения; и предлага услуги за велосипедистите, например поддръжка на велосипед.
Описание: Бизнес и индустриалната зона познава инраструктурата наоколо и и сеи сътрудничи с местните власти за подобряването й и повишаване на сигурността й.